Policys

Grundinställning

Ugglan tror på ett jämlikt, fritt samhälle byggt på ömsesidig respekt och i en sådan värld registrerar man inte enskilda människors åsikter, preferenser eller beteendemönster. Ugglan har med andra ord ingen som helst ambition att spara uppgifter i syfte att senare sälja på dig ditt eller datt. Vi hoppas att du vill besöka oss ändå. Varmt välkommen.

Hantering av mail.

Vid bokning via mail sparas mail tills bokad aktivitet är genomförd och betalning erlagd. Mail raderas regelbundet och sparas max 12 månader eller tills betalning är erlagd.

Hantering av deltagaruppgifter i tävlingar.

Vi spar tävlingsdeltagares kontaktuppgifter tills aktuell tävling är avgjord. Sedan raderas de. Bild och namn på deltagare kan efter deras godkännande publiceras på Facebook och på Ugglans sajt.

Hantering av pant vid hyra av aktivitet.

Vid hyra av aktivitet lämnas pant i form av körkort eller betalkort, vilka återlämnas när utrustning för vald aktivitet returneras. Dessa panter får ej kopieras eller registreras eller för den delen exponeras så att de kan kopieras.

Hantering av uppgifter om anställda

Uppgifter om anställda sparas enbart i syfte att betala ut korrekt lön och semesterersättning. Vid avslutad anställning raderas alla uppgifter efter max 12 månader oftast tidigare.

Kameraövervakning

Vi bestämde oss för övervakning efter en intresseavvägning där vi ställt eventuella intrång i människors integritet mot allmän säkerhet. Övervakningen sker för att förebygga och utreda brott i syfte att skapa en tryggare miljö för gäster och anställda. Uppgifterna lagras i 30 dagar och raderas sedan. Kontakta oss om du har önskemål om att få uppgifter raderade tidigare än så.

 

Kontakt

Frågor eller klagomål kan lämnas direkt till oss eller till Datainspektionen om du anser att vi inte följer lagar och förordningar på ett korrekt sätt. Personuppgiftsansvarig är:

Ugglan Boule Bar AB

Närkesgatan 6

116 40 Stockholm

Orgnr 556733-1250

kontakt@ugglanboulebar.se

08 6412626